Privacy2023-06-29T23:18:54+02:00

PRIVACY
DE MAHONEY

Gebruik

De Mahoney hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. De Mahoney zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, General Data Protection Regulation (GDPR), en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, tarieven, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. De Mahoney heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongewenste toegang en gebruik te vermijden.

Inzage & correctie

U heeft steeds het wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. De Mahoney verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven. Contacteer ons hiervoor privacy@demahoney.be.

Privacy & cookies

Bij een bezoek aan de website van De Mahoney worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adres en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van De Mahoney bezoekt verklaart u zich akkoord met deze anonieme gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. Het gebruik van cookies laat ons toe onze website gebruiksvriendelijker te maken, inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt. Partijen die mogelijks cookies zetten: